Erasmus+

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007. – 2013. – Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima. Prvi se put uvodi i podrška području sporta.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:

– provođenje razdoblja studija u inozemstvu,

– obavljanje stručne prakse,

– stručna usavršavanja i osposobljavanja,

– volontiranja

– razmjene mladih

– rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem svojih ustanova. Uz to, program nudi mogućnosti suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz aktivnosti Združenih diplomskih studija i Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju.Ciljevi programa Erasmus+

Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije su među njima:

  • jača povezanost politika EU-a s programima dodjeljivanja financijske potpore
  • pojednostavljivanje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
  • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
  • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
  • održivost rezultata nakon završetka projekta
  • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
  • veća EU dodana vrijednost.

Objedinjavanje aktivnosti koje pripadaju istim područjima kao i veća strateška usmjerenost na ciljeve javnih politika odražavaju se i u strukturi programa Erasmus+.

Više na službenim mrežnim stranicama Nacionalne Agencije za mobilnost i program EU.

Vaš komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *