12. susreti Političke akademije HNS-a!

12. susreti Političke akademije HNS-a!

FACEBOOK_NAJAVA[1]
44833595_2137435373250909_4900742303905218560_n[1]
44891745_2137437749917338_4716120583476084736_n[1]
43691117_2137435339917579_4421289078813622272_n[1]
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

HNS putem seminara i edukacija svoje Akademije ulaže u sebe i svoju budućnost, ulaže u ljude, u svoje polaznike i članove. HNS obrazovanje smatra najvažnijim, jer je ono najveći kapital koji pojedinac može steći i kapital koji mu nitko ne može oduzeti. HNS smatra da je takva vrsta stranačke aktivnosti dokaz političke odgovornosti spram hrvatskih građana.

Politička akademija HNS-a jedina je obrazovna stranačka institucija ovakvog tipa među svim strankama u Hrvatskoj. Cilj i svrha Akademije je dodatno političko obrazovanje članova, a poseban naglasak u radu Akademije stavljen je na dodatno obrazovanje HNS-ovih izabranih predstavnika u jedinicama lokalne samouprave, uz čvrsto uvjerenje da oni moraju znati kako se troši novac njihovih sugrađana. Akademija kontinuirano radi već trinaest godina, a kroz nju se u tom razdoblju obrazovalo oko 20 tisuća ljudi, većinom članova HNS-a. Na godišnjoj razini Akademija organizira više od dvije stotine seminara, konferencija, okruglih stolova, predavanja i tribina te dvjestotinjak poduka na terenu i dvadesetak međunarodnih konferencija. Predavači u Akademiji su redovito najveći stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva.

Politička akademija HNS-a osnovana je 2005. godine, u skladu s odredbom Statuta HNS-a prema kojoj svi članovi stranke imaju pravo na dodatnu edukaciju i političko obrazovanje. Prvobitno je Akademija djelovala putem četiri odjela, no zbog zahtjeva članstva osnovana su još tri te Akademija danas broji sedam odjela. Voditelj Akademije od osnutka do danas je Boris Blažeković.

Odjeli Političke akademije HNS-a:

  1. Odjel za dodatno obrazovanje HNS-ovih izabranih predstavnika u JL(R)S – u sklopu ovoga odjela djeluje više od 70 nastavnika Političke akademije HNS-a. Njihova je obaveza sudjelovati na seminarima koji se na različite teme održavaju jednom mjesečno u Zagrebu. Nakon seminara nastavnici odslušano prenose svojim županijskim organizacijama.
  2. Odjel za dodatno obrazovanje iz opće politike – u sklopu ovog odjela organiziraju se okrugli stolovi o različitim politikama te javne tribine diljem Hrvatske.
  3. Odjel za dodatno obrazovanje i organizacijsko jačanje stranke – ovaj je odjel usmjeren jačanju organizacije kroz sastanke vezane uz stranačko djelovanje.
  4. Odjel za posebne programe – namijenjen je mladima i ženama te njeguje međunarodnu suradnju kroz seminare za dužnosnike HNS-a u suradnji s inozemnim partnerima.
  5. Odjel za javnost – teži približavanju liberalnih ideja široj javnosti kroz okrugle stolove, konferencije, predavanja te komunikaciju načelno liberalnih tema.
  6. Odjel izdavaštva – tijekom godina se kroz Akademijin rad prikupio velik broj zanimljivih predavanja i materijala koji se izdaju u vidu brošura, priručnika i kataloga.
  7. Pozivni centar – uključuje službu neposrednog kontakta članovima i simpatizerima HNS-a. Posebno se bavi različitim ispitivanjima javnog mnijenja.

Studijski program Akademije „Upravljanje u institucijama države“

U sklopu Odjela za javnost Međunarodni edukacijski centar i Politička akademija HNS-a su 2015. godine uspostavili interdisciplinarni studij „Upravljanje u institucijama države“. Studijski program se sastoji od 2 semestra odnosno 40 do 50 predavanja i niza dodatnih aktivnosti. U godinu i pol dana polaznici su slušali predavanja o političkom sustavu RH, javnim politikama, političkoj teoriji, povijesti i ekonomiji od eminentnih profesora s Fakulteta političkih znanosti, Pravnog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prva generacija polaznika studijskog programa diplomirala je u lipnju ove godine. Za uspješan završetak studija polaznici su napisali i diplomske radove, odnosno „policy“ analize i eseje. Ovaj studij predstavlja krunu Akademijinog obrazovnog programa koji je snažno usmjeren na dodatno obrazovanje izabranih predstavnika i javnih službenika. Sljedeća generacija studenata će biti odabrana početkom nove godine.

  1. Susreti Političke akademije HNS-a

Politička akademija HNS-a na kraju svake akademske godine organizira susrete za sve izabrane predstavnike u jedinicama lokalne samouprave. Ti su susreti prerasli u veliko stranačko okupljanje. Prvi susreti održani su 2. srpnja 2006. godine u Topuskom, nakon čega su se četiri puta održali na Bjelolasici, dva puta u Svetom Martinu na Muri, četiri puta u Termama Tuhelj i ove godine ponovo u Svetom Martinu na Muri. Susretima prisustvuje oko 2000 članova i simpatizera HNS-a.

Vaš komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *