Zakon o POS-u i subvencioniranim kreditima

Ministar Štromar (HNS) po prvi put uvodi dodatno subvencioniranje kredita za svakog maloljetnog
člana kućanstva na dan podnošenja zahtjeva za jednu godinu –drugim riječima svako dijete, član
kućanstva, koje je maloljetno omogućava subvencioniranje kredita u trajanju jedne godine.
Novi natječaj kreće u rujnu, točnije 10.rujna, a svi oni koji do tada ne uspiju prikupiti
dokumentaciju mogu se javiti na sljedeći natječaj koji će biti objavljen u ožujku 2020.godine.
U dvije godine, otkada se provodi mjera stambenog subvencioniranja, 5300 mladih obitelji dobilo je
subvencije i osiguralo svoje stambeno pitanje, a u 2018., a broj zahtjeva porastao je za 29%, što je
pokazatelj da je ova mjera dobro pogođena.
Subvencije čine od 30 do 51% rate kredita, ovisno o indeksu razvijenosti, tijekom 5 godina.
Ono što svakako sve zanima tko se sve može prijaviti i koji su uvjeti:

 • Na poziv se mogu javiti građani s prebivalištem na području RH koji ispunjavanju uvjete za
  dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45
  godina, te koji odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner, u vlasništvu nema
  stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi
  kupnje većeg stana ili kuče, odnosno gradnje kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja.
 • Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do
  najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita do 100.000,00
  eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti veći od 15 godina. Visina
  subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno
  gradi, te će se kretati od 30 do 51% iznosa rate kredita.
 • Najveće subvencije mogu ostvariti oni koji namjeravaju kupiti stan ili kuću ili izgraditi kuću
  u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su
  odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba.
  Stanovi POS-a grade se za kupnju i najam, a do sada je kroz POS program izgrađeno preko
  8200 stanova u koje je uloženo više od 4 milijarde kuna.
  U naredne dvije godine planira se izgraditi novih tisuću stanova.
  Glavna izmjena o Zakonu o POS-u da se smanjuje kamatna stopa na javna sredstva u otplati od
  3 na 2 %. Također želi se omogućiti kupnja stanova za državne i javne službenike i
  namještenike deficitarnih zanimanja.
  Jedna od novosti je da se uvodi i antikorupcijska mjera sprečavanja zloupotrebe javnih sredstava
  u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaju stanova.
  Do sada je odobreno 5300 subvencioniranih kredita i izraženo 8276 POS stanova.

Vaš komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *