Ženska inicijativa

 

Ženska inicijativa broji 90-ak žena. U cilju daljnjeg jačanja aktivnosti žena u politici Grada Duge Rese, podružnica osniva žensku inicijativu. Za predsjednicu je izabrana Elvira Radočaj.

Na osnivačkoj skupštini Inicijative okupljene je pozdravila predsjednica ženske inicijative, te iskazala zadovoljstvo što se je tako veliki broj dugoreških HNS-ovki ukljčilo u žensku inicijativu, te poželjela puno dobrih i kvalitetnih akcija. Također je izjavila da je jako bitno da se što više žena uključi u politiku i počne aktivno sudjelovati u uređenju svoje sredine, što je i cilj ove Inicijative.

Na izbornoj skupštini interesnog odbora ženske inicijative HNS-a izabrane su :

 • za predsjednicu: Elvira Radočaj
 • za potpredsjednicu: Marina Šakrjak
 • za tajnicu: Barbara Perušić
 • za članice Predsjedništva: Ana Štajduhar, Mirjana Erdeljac Cunha, Sanja Maglić, Ana Marija Pavlić, Marjana Protulipac

 

Mladi HNS-a Grada Duge Rese

 

Mladi HNS-a politički su podmladak Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata. U Dugoj Resi podmladak broji 30-ak članova.

Promičemo liberalno usmjerene javne politike:

 •  politički angažman mladih zbog donošenja inovacija u društvo
 •  jednaka i neotuđiva građanska prava i slobode
 •  prava svih manjina
 •  vladavina prava i vlasnička prava
 •  otvoreno građansko društvo
 •  društvo znanja s univerzalnim obrazovanjem usklađenim s potrebama gospodarstva
 •  digitalizirana javna uprava
 •  konkurentno slobodno tržišno gospodarstvo
 •  model fleksigurnosti na tržištu rada
 •  poticajne mjere za osobe s posebnih potrebama
 •  sniženje javne potrošnje i poreznih opterećenja
 •  održivi razvoj i visoki standardi zaštite okoliša
 •  poticana stanogradnja za najam
 •  pristupanje Hrvatske na unutarnje tržište Europske unije
 •  nastavak europske integracije
 •  federalna Europska unija
 •  daljnji razvoj profesionalnih oružanih snaga, bez obveznog vojnog roka
 •  transatlantske integracije unutar NATO-a

Na Izbornoj skupštini interesnog odbora mladih HNS-a izabrani su:

 • za predsjednicu: Barbara Perušić
 • za potpredsjednika: Goran Moguš
 • za tajnicu: Marijana Tončić
 • za članove/članice Predsjedništva: Dinko Đurić, Tihana Hruškar, Dario Vrbanić, Ivan Pavlačić, Marina Mihalić, Marko Rubeša, Martina Vranić