Duga Resa

Duga Resa je grad u Hrvatskoj. Upravno-politički pripada Karlovačkoj županiji. Poznata je po pamučnoj industriji.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, područje Grada Duge Rese ima 11.180 stanovnika, dok je prema popisu iz 2001. imalo 12.114 stanovnika. Najviše je bilo Hrvata (97,39%).

Bivša velika općina Duga Resa je zatim ukinuta, a na tom području formirani su Grad Duga Resa i općine: Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.

Duga Resa, nekada selo, malo mjesto, prvi puta spominje se 1380. godine.

O postanku imena Duge Rese postoji nekoliko tumačenja:

  • prema jednom ime je nastalo prema riječi “resa” koja se javlja na narodnoj nošnji
  • drugi vežu postanak imena na kopnenu biljku “resu” kojom je bio pokriven ovaj kraj
  • treći izvode ime iz biljke “resine” koja raste u vodi
  • neki vežu ime mjesta uz ime gostioničarke Reze koja je u Dugoj Resi imala gostionicu.

Izgradnjom željezničke pruge Karlovac – Rijeka kroz Dugu Resu 1873. godine, započeo je gospodarski razvitak grada. Povijest mjesta seže od srednjeg vijeka a tek pojavom Pamučne industrije 1884. godine, od maloga sela postaje industrijsko mjesto koje je 1896. godine postalo općinsko središte, a 1993. godine nakon uspostave samostalne i suverene države Republike Hrvatske dobiva status grada.

Izvor: Wikipedia

Vaš komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *