Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Akcija pod nazivom “ BEZ RIJEČI NEMA PROMJENE”

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, dana 21. rujna 2023. godine, održana je akcija pod nazivom „Bez riječi nema promjene“ u organizaciji Interesnog odbora Ženske inicijative Gradske organizacije Hrvatske narodne stranke Grada Duge Rese, kako bi podržala borbu protiv nasilja u društvu.

Dijeljenjem letaka (koji sadrži: statistiku o najčešćim vrstama nasilja i njihovom utjecaju, oblike nasilja, kontakte za prijavu nasilja i informacije i dr.), za cilj ima osvijestiti i senzibilizirati društvo na problematiku nasilja nad ženama te poslati poruku o nultoj toleranciji prema svim oblicima nasilja nad ženama. Riječ je o društvenom problemu o kojemu je potrebno otvoreno i javno govoriti na svim razinama vlasti, a koje je nužno potaknuti na međusobnu suradnju u suzbijanju i odgovarajućem sankcioniranju nasilja.

Za učinkovitije rješavanje problema nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ključnim smatramo kontinuiran, sustavan rad na:

  • prevenciji nasilja (poput edukacija djece i mladih o prevenciji nasilja)
  • provođenju edukacija svih sudionika koji rade sa žrtvama nasilja, kako onih po pojedinim područjima djelovanja (npr. provođenje edukacija posebno za predstavnike/ce policije, posebno za predstavnike/ce centara za socijalnu skrb, posebno za predstavnike/ce državnog odvjetništva, posebno za predstavnike/ce sudova, posebno za predstavooonike/ce organizacija civilnog društva koje rade sa žrtvama nasilja) tako i onih zajedničkih u koje bi bili uključeni predstavnici/ce svih navedenih institucija/ustanova/udruga
  • umrežavanju  predstavnika/ca svih gore navedenih institucija/ustanova/udruga  (što je moguće i kroz gore navedene zajedničke edukacije), a radi unapređenja suradnje te posljedično učinkovitije zaštite žrtava nasilja
  • senzibilizaciji javnosti (kroz javne akcije, okrugle stolove, tribine, obilježavanje značajnih datuma vezanih uz žrtve nasilja i sl.).

Vrlo bitnim čimbenikom smatramo humanost u pristupu žrtvama nasilja svih onih koji rade sa žrtvama nasilja jer u radu vidimo da često izostaje upravo taj element koji je ključan i za stjecanje povjerenja od strane žrtve u sve koji pomažu, a samim time posljedično i za uspješnije osnaživanje žrtve kako bi što bezbolnije prošla cijeli proces.

Akciji su se pridružili i istu podržali predsjednik Podružnice HNS-a Grada Duga Rese Dražen Benković te ostali članovi Predsjedništva i stranačke kolege.

Vaš komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *