TRIBINA “ POLOŽAJ ŽENA S INVALIDITETOM U RH”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, održana je Tribina pod nazivom “Položaj žena s invaliditetom u RH” u organizaciji Interesnog odbora Ženske inicijative Gradske organizacije Hrvatske narodne stranke Grada Duge Rese.

Gošće Tribine bile su:

  1. Gordana Jurčević, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije i predsjednica SOIH Mreže žena s invaliditetom
  2. Veronika Lesić, Ženska grupa „Korak“ Karlovac
  3. Dragnina Mandić-Jakšić, Ženska grupa „Korak“ Karlovac
  4. Josipa Urem, potpredsjednica Udruge invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Grada Duge Rese

Interesni odbor Ženske inicijative u svojem radu bavi se i problematikom žena u društvu, a cilj održavanja Tribine bio je senzibilizirati društvo, ukazati na probeme s kojima se susreću žene s invaliditetom i ponuditi moguće prijedloge rješenja za neke od njihovih problema.

  • Fokus je na ženama s invaliditetom koje su ranjiva skupina društva. Problema je mnogo, pogotovo kad govorimo o obrazovanju, visoko školskom obrazovanju, zapošljavanju žena s invaliditetom. Tu se podrazumijevaju žene sa svim vrstama invaliditeta poput tjelesnog, intelektualnog, gluhoće, sljepoće i još mnogih drugih. Također, problemi su i u zdravstvu i svakodnevnom funkcioniranju. Formirali smo našu Mrežu kako bi se istaknuli i dali do znanja ljudima za sve izazove s kojima se susrećemo. Nadamo se kroz neke javne politike utjecati na dnevni život, kazala je Gordana Jurčević, predsjednica SOIH Mreže žena s invaliditetom  i predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije
  • Savez osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) Mreža i podrška koju nam pruža zaista može puno pomoći, mi smo ovdje da pomognemo i uputimo žene kako mogu ostvariti svoja prava. Na području grada Duga Rese možemo pružati podršku osobama s invaliditetom, a to jako puno znači ljudima koji se zateknu u takvim situacijama, istaknula je Josipa Urem, potpredsjednica Udruge invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Grada Duge Rese.

Ljudska prava i temeljne slobode trebaju biti osnova stra­teškog planiranja svakog društva, osobito u odnosu prema osjetljivim skupinama kao što su osobe s invaliditetom.

Prepoznavanje vrijednosti ljudskog dostojanstva služi kao putokaz u razumijevanju invaliditeta. U tom kontekstu treba sagledavati žene s invaliditetom, kojima se treba vratiti osobnost na način da same sebe doživljavaju kao subjekte. Razmišljamo li o invaliditetu s aspekta nediskriminacije i ljudskih prava, takav pristup podrazumijeva prihvaćanje žena s invaliditetom, uvažavajući njihove različitosti, potrebe i očekivanja.

Iznimno je važan rad na prevenciji i suzbijanju nasilja i to od najranije dobi, kako bi se mlade potaknulo na stvaranje partnerskih odnosa bez nasilja.

Potrebno je da se u državi provoditi politika za prevenciju, liječenje, rehabilitaciju i integraciju osoba s invaliditetom i za pružanje potpore njihovim obiteljima, te da ista preuzme odgovornost za efektivno ostvarenje njihovih prava i slobode te odgovornosti koje su njome utvrđene, posebno u područjima kao što su zapošljavanje, obrazovanje, socijalna zaštita, stanovanje, mobilnost, pristup pravosuđu, kultura, sport, slobodno vrijeme i sudjelovanje u društvenom i političkom životu.

Predsjednik Gradske organizacije Hrvatske narodne stranke Grada Duge Rese Dražen Benković, po završetku Tribine, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena poklonio je ružu svim ženama koje su sudjelovale na istoj.

Vaš komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *